Vol 23, No 1 (2017)

OJPMC

Table of Contents

Editorial

Ashish Gohiya

Research Articles

MURTUZA RASSIWALA, PRAMOD NEEMA, DEV KRISHAN SHARMA, SAMBIT MISHRA
Sameer Gupta, Yogendra Singh Shekhawat, Trishank Dhakad, Nitesh Chandrwanshi
Vishal Bansal, P V Siddhartha, Harish Rao, Biraj Ray
R S Bajoria, S Bhinde, A Kaushal
S Jati, D Goyal, D Awasthi
Vivek Singh, S K Sharam, A Shandilya
Dr C P Pal, R Kapoor, R Mehrotra, K S Dinkar, Y K Sharma, V Mishra

Case Report

MANISH MAHESHWARI, tanveer sheikh, NIKHIL JAIN, mohammad danish, Ravikant Jain